Informace

Odbornost a profesionalita

Jsme certifikovanou instalační firmou (HUNTER TOP PREMIUM PARTNER), splnily jsem dané podmínky pro návrh i instalaci automatických závlahových systémů HUNTER. Projektujeme a realizujeme závlahové a zavlažovací systémy Hunter v souladu s platnými technologickými předpisy.

Certifikáty

Hunter TOP Premium Partner 2018

Kontakty
Kácení, Prořezávání, Zavlažování
Čištění studní
Asanace studny
Čištění vodního zdroje

ECO AQUA Solution s.r.o.
Kolbenova 907/40a
190 00, Praha 9 - Vysočany

Email:
info@eco-aqua-solution.cz

Projekty, realizace, servis

Jaroslav Hájek
Štětínská 371/1
181 00, Praha 8

Telefon: +420 775 901 997

Čištění studní, asanace studny, čištení vodního zdroje

Nabízíme vám čištění studní nebo-li asanace studny. Čištění vodního zdoje pro vaše kopané studny nebo vrty. Potřebujete vyčistit vaší kopanou nebo vrtanou studnu? Kontaktujte nás!!!

Během několika let se obvykle na dně studny vytvoří nános usazenin, které do studny pronikly s proudící vodou (a to i v případě dlouhodobého nepoužívání studny!). Někdy dochází i k vysrážení sloučenin některých látek, např. železa, vodního kamene (Vápence), které mohou ucpat vstupní otvory do studny, prostor za pláštěm studny i výtlačné potrubí. Při poklesu vydatnosti nebo u starší study, která nebyla dlouho používána je třeba studnu vyčistit.

Existují dva způsoby čištění studní:

Mechanické - odstranění usazenin a písku mechanickým způsobem (tlakovými rázy, ocelovými rotačními kartáči apod.).

Chemické - využíváme chemické látky (např. potravinářské kyseliny) k vysrážení tvrdých chemických sloučenin.

Pro správné fungování automatické závlahy je nejdůležitější součástí vodní zdoj. Na vodním zdoji závisí životnost a funkčost každého automatického zavlažování. Často se stává, že instalační firmy, které instalují zavlažovací systémy, podceňují tento nejdůležitější bod a při realizaci to vede k nenávratnému poškození a znehodnocení použitého materiálu a tím i celého systému a vaší investice. Závlahové systémy potřebují čistý a správně zvolený vodní.

 

Vrtaná studna - čištění studní, vrty asanace, čištění vodního zdroje

Půdorys vrtané studny a její popis:

1 - Krycí deska, 2 - Betonové skruže na cementovou maltu, 3 - Dlažba na cementovou maltu, 4 - Jílové nebo cementové těsnění, 5 - Obsyp, 6 - Betonová deska, 7 - Zásyp z písku, 8 - Perforovaná zárubnice, 9 - Plná zárubnice, 10 - Klaník

Foto - půdorys vrtaná studna

čištění studní, asanace studny, čištění vodního zdroje

Kopaná studna - čištění studní, asanace studny, čištění vodního zdroje

Půdorys kopané studny a její popis:

1 - Krycí deska, 2 - Betonové skruže na cementovou maltu, 3 - Dlažba na cementovou maltu, 4 - Jílové nebo cementové těsnění, 5 - Betonové skruže kladené na sucho, 6 - Hlinitý dusaný zásyp, 7 - Obsyp, 8 - Těsnící zálivka, 9 - Vodotěsné osazení stojanového čerpadla

Foto - půdorys kopaná studna

čištění studní, asanace studny, čištění vodního zdroje