Informace

Odbornost a profesionalita

Jsme certifikovanou instalační firmou (HUNTER TOP PREMIUM PARTNER), splnily jsem dané podmínky pro návrh i instalaci automatických závlahových systémů HUNTER. Projektujeme a realizujeme závlahové a zavlažovací systémy Hunter v souladu s platnými technologickými předpisy.

Certifikáty

Hunter TOP Premium Partner 2018

Kontakty
Kácení, Prořezávání, Zavlažování
Zavlažovací systémy
Závlahové systémy
Závlahy, zavlažování

ECO AQUA Solution s.r.o.
Kolbenova 907/40a
190 00, Praha 9 - Vysočany

Email:
info@eco-aqua-solution.cz

Projekty, realizace, servis

Jaroslav Hájek
Štětínská 371/1
181 00, Praha 8

Telefon: +420 775 901 997

Realizace - zavlažovací systémy, závlahové systémy, závlahy, zavlažování

Realizujeme a instalujeme pro vás zavlažovací systémy, automatické závlahy Hunter pro zavlažování zahrad, parků, veřejných ploch, všech sportovních hřišť, střešních zahrad, skleníků, vinic a zemědělských ploch.

Chcete si pořídit kvalitně a profesionálně instalované automatické závlahové systémy se zárukou a dle vašich požadavků? Neváhejte nás kontaktovat!!!

 

Postupy pro realizaci a instalaci - závlahové systémy, zavlažovací systémy, závlahy, zavlažování

 

Příprava před realizací a intalací pro závlahové a zavlažovací systémy

Stavební připravenost se řeší dlouho před instalací. Provede se výběr zdroje vody a umístění hlavní sestavy zavlažovacího systému, pokud je v zázemí budovy je třeba vytvořit prostupy ven s budovy. Dále se vyřeší prostupy trubního vedení a elektro instalace mezi místem připojení a zavlažovanými plochami. Vybere se místo pro připojení elektroinstalce a umístění ovládací jednotky a čidel.

Závěrečné přípravné práce probíhají tesně před instalací. Ověří se zda projektová dokumentace souhlasí se skutečností a provede se vyznačení trasování trubního vedení, elektro instalace a postřikovačů. Vytýčení je snadnější u zahrad již realizovaných, kde je plocha již určená. U nově zakládaných zahrad se vychází vetšinou s projektu a musí se určit okraje travnatých ploch, kde se vyznačí postřikovače. Dále se vyznačí ve výsadbě výstupy pro kapkovou závlahu.

 

Instalace a realizace automatické závlahy

Realizace a instalace automatické závlahy je rozdílné u nově realizovaných ploch a u již dříve realizovaných ploch. Při realizaci do stávajícího trávníku, nejprve sloupneme travní drn a pak provedeme výkopvé práce u nově zakládaných ploch provádíme pouze výkopové práce.

Dále instalujeme trubní vedení, šachty se sekčními elektroventyli a elektroinstalaci. Po instalaci trubního vedení vyzkošíme tlakovou zkouškou těsnost trubního vedení. Osadíme systém postřikovači a vodními zásuvkami, instalujeme ovládací jednotku a čidla. Po té provedeme začisťovací teréní úpravy a u straších ploch instalujeme zpět travní drn.

 

Seřízení, nastavení a spuštění systému pro zavlažování

Nejprve seřídíme a nastavíme výseče postřikovačů, dále nastavíme a naprogramujeme ovladací jednotku systému a čidla. Pokud je zdrojem vody vrtaná studna nastavíme dopouštění do nádrže. Nastavení zavlažování, se liší u nově realizovných ploch trávníku, kde převahuje četnost zavlažování a postupem stárnutí trávníku snižujeme četnost a zvyšujeme vydatnost zavlažování.

Po zkontrolování nastavení a funkčnosti automatické závlahy uvedeme systém do provozu a předáme objednateli.

 

Foto realizace - zavlažovací systémy, závlahové systémy, závlahy, zavlažování