Informace

Odbornost a profesionalita

Jsme certifikovanou instalační firmou (HUNTER TOP PREMIUM PARTNER), splnily jsem dané podmínky pro návrh i instalaci automatických závlahových systémů HUNTER. Projektujeme a realizujeme závlahové a zavlažovací systémy Hunter v souladu s platnými technologickými předpisy.

Certifikáty

Hunter TOP Premium Partner 2018

Kontakty
Kácení, Prořezávání, Zavlažování
Využití dešťové vody
Využití vody pro dům
Využití vody pro zahradu

ECO AQUA Solution s.r.o.
Kolbenova 907/40a
190 00, Praha 9 - Vysočany

Email:
info@eco-aqua-solution.cz

Projekty, realizace, servis

Jaroslav Hájek
Štětínská 371/1
181 00, Praha 8

Telefon: +420 775 901 997

Systémy pro využití vody ze studny - využití vody pro dům a zahradu

Naše firma vám vytvoří systém pro využití vody. U realizace systémů lze využít různé typy zdrojů, nebo je různě kombinovat. V dnešní době, kdy stoupá cena pitné vody, lze v domácnosti nahradit až 50% pitné vody vodou užitkovou.

Potřebujete navrhnout a realizovat systém pro využití vody v domě a pro zahradu? Kontaktujte nás pro vytvoření cenové kalkulace, návrhu a realizaci systému!

Instalujeme systémy pro využití vody ze studny, využití dešťové vody pro rodinné domy a zahrady

Podružný vodoměr - lze ho uplatnit pro využití vody v zahradě pro automatické závlahy a všude tam, kde nebudeme vodu odvádět do kanalizace. Pro instalaci podružného vodoměru, musíme požátat správce sítě o snížení stočného a tím můžete ponížit cenu za odebírání vody. Správce sítě vám však může i žádost zamítnou, nejlépe je se dopředu u správce vodovodní sítě informovat. Podružný vodoměr vám poníží náklady za odběr vody.

Kopaná studna - Dříve velmi častý zdoj vody, který slouží i jako větší zásobník vody než vrtané studny. V dnešní době však odborníci nedoporučují budování kopaných studní a to z několika důvodů. Povrchové vody jsou dnes znečištěné a musejí se dále upravocat, kopané studny jen zřídka dosahují potřebné hloubky pro jímání kvalitní podzemní vody, velmi často jsou mělké a využívají podpovrchovou vodu, ve studnách je často velmi malý vodní sloupec a dochází ke kolísání hladiny a v průběhu roku hrozí nebezpečí nedostatku vody ve studni.

Vrtaná studna - dnes často využívany zdroj vody. Jsou však velké rozdíly provedení od neprofesionálních firem, které vám udělají pouze díru do země. Jejich cena za vrtanou studnu je nízká a proto často lidé volí tuto možnost, která vám však do budocnosti přinese znehodnocení až ztrátu vaší investice. Vrtaná studna profesionálně vytvořená, by měla vypadat, jako na obrázku na stránce čištění studní viz. půdorys a mít určité parametry. Naše firma spolupracuje s vrtaři, kteří vám vytvoří profesionální vodní dílo, kontaktujte nás předáme vám kontakt na profesionály.

I využívání vodního zdroje a zvláště vrtané studny má své náležitosti, které vám zajistí dlouhou životnost a stálý přísun vody s vrtané studny. Nelze do studny umístit libovolné čerpadlo a vodu ihned využívat dále. Rádi vám poradíme, jak by se odběr vody s vrtané studny měl řešit!

Využití dešťové vody - při využití dešťové vody si musíme vždy uvědomit, že je to alternativní zdroj a kapacitně nestačí pro pravydelné využití dešťové vody na zahradě či v rodiném domě. A proto je lepší ho kombinovat s jiným zdrojem vody, aby byla zaručená stálá dodávka vody po celý rok. Využití dešťové vody je vhodné jak v domě tak i na zahradě. Musí se spočítat kolik jsme schopni vody nashromáždit a jak dobře zvolit zásobník dešťové vody. Pro podrobnější informace a pro vytvoření systému jsem tu pro vás.

Kombinace vodních zdrojů - je vhodné pro dosažení dodávky vody po celý rok. Všechny systémy se dají vytvořit, vždy záleží na možnosti dané lokality a kapitálu, který chceme do systému využití vody investovat. Návratnost systému se dá vypočítat. Cena vody za 1 m3 se neustále zvedá a postupem času bude stále stoupat. A proto vám nabízíme systémy pro využití vody. Jsou hlavní dva důvody a to je ekologické využití vody a uspora nákladů, které by vás měli oslovit a donutit o této možnosti přemýšlet.

Foto ukázky - systémy pro využití dešťové a studniční vody, kombinace zdrojů vody